Kallioranta meren äärellä

Bottenhavets nationalpark

Parken är inrättad år 2011. Bottenhavets nationalpark är den första parken som skyddar egentliga vattenområden och havsbotten. Arealen är ca 913 km2 och 93 % av den består av havet. Nationalparken är ett smalt ca 160 km långt havsområde i nord-sydlig riktning mellan Gustavs och Sastmola. Parken täcker huvudsakligen statsägda kobbar och skär samt grundställen på öppet hav men även vissa enstaka öar. Skärgårdsområdena utanförNystad och Gustavs är de mest omfattande i hela Bottenhavet. Skärgården består mestadels av små öar, kobbar och skär som erbjuder fåglarna både häckningsplatser och viloplatser under flyttningen. De närmaste nationalparksområdena utanför Nystad finns på öarna Putsaari och Iso Harmaakari samt kobbar och skär bakom dem. Katanpää och Enskär som båda hör till Gustavs hälsar båtturisterna välkomna på sommaren.

Dela:

facebook twitterbird