Sötvattensbassängen

En 37 km2 stor sjö ur vilken Nystad och grannkommunerna får sitt dricksvatten. Sjön ligger nordväst om staden. Den cirka 50 km långa Velhovesi Ringväg går runt sötvattensbassängen.

Dela:

facebook twitterbird