Kalastaja rannalla

Fisketillstånd

Mete och pimpelfiske är avgiftsfria enligt allemansrätten och för dem behövs det i regel inget fisketillstånd.
För handredskapsfiske med ett spö ska statens fiskevårdsavgift betalas. Passivt fiske och trollingfiske med mer än ett spö kräver betalning av statens fiskevårdsavgift samt tillstånd från vattenområdets ägare.
För nätfiske måste man köpa ett skattemärke, priset 6 €/nät/år.

För annat fiske (långrevar, krokar, katsor) måste man skaffa ett personligt allmänt fisketillstånd 6 €/år. För sikmetspö och dragrodd är priset 6 €/metspö/år.

Nät och annat fiskeredskap bör markeras med ett märke som fiskelagen förutsätter. På alla redskap måste stå fiskarens namn och kontaktuppgifter samt ett märke som bevisar att denna person har fiskerätt.
Tillstånd till nät- och allmänt fiske kan köpas på turistbyrån och Servicepunkt Passari, Rauhankatu 10, samt på Nystads karttjänst, Välskärintie 2, där man också kan få en karta över stans fiskeområden och information om fiskelagen.

18–64-åriga fiskare betala en fiskevårdsavgift. Avgiften omfattar inte pilkfiskare eller maskmetare. Den som betalar fiskevårdsavgiften får fiska med ett spö i alla områden där det tidigare varit tillåtet att fiska med länsspecifika avgifter i hela landet.
Fiskevårdsavgift 2020: 45 €/år, 15 €/7 dygn och 6 €/dygn.

Fiskevårdsavgiften kan betalas på nätet, per telefon eller vid servicedisken.
Alla fiskare som betalar fiskevårdsavgiften införs i fiskevårdsregistret. I samband med registreringen ska namn, kontaktuppgifter och födelsedatum uppges. Informationen används i vården av fiskevatten och fiskbestånd. På grund av registreringen kan betalningen inte längre göras som en direkt kontoöverföring.
1. Webbutiken Eräluvat
Logga in i webbutiken på www.eraluvat.fi, registrera dig och betala din fiskevårdsavgift. Kvittot kan skrivas ut eller sparas exempelvis på en mobil enhet.
2. Servicenummer 020 69 2424 (vardagar 9–16)
Ring till servicenumret och registrera dig. Då skickas ett inbetalningskort som du kan betala fiskevårdsavgiften med. Spara kvittot på betalningen.
3. Servicepunkt
Fiskevårdsavgift och registrering kan ordnas på Forststyrelsens naturum och i R-kioskerna. Vid servicepunkten får du genast ett kvitto på att du har betalt fiskevårdsavgiften.

Den som fiskar ska alltid ha med sig ett kvitto på betald fiskevårdsavgift. Som intyg över åldersbaserad fiskerättighet bör den fiskande alltid ha med sig legitimation.
Fiskevårdsavgiften gäller fiske över hela Finland med undantag av Åland.

 

Dela:

facebook twitterbird