Ruokolanjärvi

Ruokolanjärvi ja Käätyjärvi

Ruokolanjärvi

Ruokolanjärven kalastuspuisto Ruokolax tarjoaa hyvät puitteet lähikalastukseen. Alueelle on rakennettu neljä pistolaituria ja kolme soutuvenettä on myös vapaasti käytettävissä. Pääasiassa järven kalakanta muodostuu ahvenista ja hauista. Pinta-alaltaan Ruokolanjärvi on n. 8 ha. Järvi on syvimmillään (n.4 m) suihkulähteen lähettyvillä ja matalimmillaan (n.1 m) Käätyjärven puoleisessa päässä. Laitureiden päissä syvyydet vaihtelevat kolmesta kahteen metriin. Järvi on suhteellisen helppo kiertää ympäri jalkaisin polkuja pitkin, jotka osittain noudattelevat kuntopolkua. Järven suihkulähdettä on paitsi kiva katsella, se nostaa myös veden happipitoisuutta.

Käätyjärvi

Käätyjärvi on matalahko järvi Ruokolanjärven vieressä. Järven kalakanta koostuu lähinnä ahvenista ja hauista. Käätyjärvi on padottu ja kasvatettu nykyiseen kokoonsa 1960-luvulla, kun sitä käytettiin Ruokolanjärven vedenottamon varastoaltaana. 1990-luvulla järven virkistyskäyttömahdollisuutta haluttiin lisätä parantamalla veden laatua ja se ruopattiin sekä ns. kelluvat saaret poistettiin turvallisuusriskinä. Nykyään järven pinta-ala on n. 20 ha ja syvyys paikoitellen menee kolmeen metriin. Järven ympäristö on suosittua ulkoilualuetta, ja järveä ympäröi kävelyreitti.

Share:

facebook twitterbird

Ruokolanjärvi, Uusikaupunki